Starta upp ett eget gym

När du väl har hittat den perfekta lokalen kan du börja planera ditt nya gym. Har du kommit så långt bör du dessutom redan ha många idéer som du vill förverkliga. Här kommer några tips till dig som vill starta ett eget gym.

  1. Gör en ordentlig marknadsanalys och se vilka du konkurrerar med. Se till att du gör det bättre än dem. Lär dig av deras misstag och ta till vara på det de gör bra.
  2. Du måste ha en ordentlig budget och affärsplan. Sök gärna extern hjälp för att detta steget. Du bör även se till så att det finns kapital i början.
  3. Var självkritisk. Ibland kan det vara svårt att se verksamheten utifrån kundens synvinkel, men försök. Det är alltid bra att ställa sig olika frågor. Varför ska de välja mitt gym och finns det några mervärden hos mitt gym?
  4. Profilera dig och hitta din målgrupp. Det är ofta ingen idé att rikta sig mot ”alla”. Gör en undersökning om målgrupperna i närområdet, det kan till exempel vara ett hotell som kan få olika typer av förmåner och så vidare.

Men det viktigaste utav allt är att du tar hjälp av en erfaren leverantör när det gäller gymutrustningen. Gymkompaniet är en perfekt partner för nystartade gym.