När du fått urologiska problem

De organ som urologen specificerar sig på är bland annat njurar, urinblåsa/urinrör och urinledare, samt även könsorganen hos män. Att lida av exempelvis prostataproblem är vanligt. Däremot finns det bra hjälp att få. Istället för att gå runt med problem du inte törs söka hjälp för, är det helt klart på tiden att du får det åtgärdat snarast. Exempelvis är det vanligt förekommande med potensbesvär bland män, och även det finns det hjälp att få för.

Vänd dig till kunniga urologer

Istället för att gå med besvärande problem bör du omedelbart vända dig till en specialist inom urologi. Du har flera alternativ till att ta kontakt här i Sverige där det finns många skickliga urologer. Först kan det vara bra att ta en inledande dialog med din vanliga doktor. Därefter kan du få remiss och få träffa en urolog som hjälper dig.

Välutbildade urologer

Eftersom alla urologiska utredningar och behandlingar sker i professionell sjukhusmiljö är du i trygga händer. Dessutom finns det urologer runt om i landet, vilket är innebär att du i normala fall inte behöver resa så långt. Du kan också få träffa vidareutbildade urologer, så kallade uroterapeuter, som hjälper till med att grundligt kartlägga dina besvär. Oavsett åkomma kommer du få hjälp, vägledning och behandling som gör dig fri från dina bekymmer.