Få hjälp att hitta dig själv

Vi lever i ett rivaliserande och krävande samhälle där förväntningarna på utseende och prestation kan vara omöjliga att leva upp till. Det är mer eller mindre nödvändigt att vårda sin psykiska hälsa i samma utsträckning som den fysiska. Att ha en samtalspartner som du kan lita på med dina innersta tankar är en förutsättning för att du ska kunna hitta tillbaka till dig själv igen.

Prata av dig

I samtal med en terapeut kan du få den hjälp du behöver. Folkhälsomyndigheten menar att det kan vara svårt att skilja på psykiska besvär och vanliga känsloyttringar men i samtal med en terapeut kan känna att det går att tala om det som är känsligt, smärtsamt eller svårt när den som lyssnar inte dömer. Syftet är att du ska hitta ett inre lugn och känna mer glädje.

Samtal som behandling

När du väljer att gå i samtal med en terapeut är du oftast nedstämd. Känslan kan påminna om en sjukdom men går många gånger att lindra genom att du samtalar ett par gånger om det som tynger dig. Det handlar många gånger om att ha en vardag som du trivs med. Enligt 1177 är det goda möjligheter att återhämta sig efter psykisk ohälsa om du tar behandling.