För dig som upplever oro och ångest som kvinna

Psykisk hälsa är grunden för ditt välbefinnande och din livskvalitet. Därför är det otroligt viktigt att söka hjälp och lära dig att hantera din oro eller ångest på ett konstruktivt sätt.

Få hjälp med din ångest

Att lida av svår ångest eller oro kan ha en stor inverkan på din kropp och hälsa. Du kan känna av symptom som hjärtklappningar eller minskad matlust på grund av din ångest.

Det är viktigt att uppmärksamma att alla tidvis lider av oro eller besvärliga känslor. Dock kan det ibland vara överväldigande och svårt att hantera. Känner du som kvinna att din ångest hindrar dig från att leva ditt liv som du vill kan det således betyda att du har ett problem.

Oro och ångest som styr din vardag är något du behöver uppmärksamma och få hjälp med. Du kan få bra information online och komma i kontakt med en terapeut som passar just dina behov.

Ta det första steget

Ibland kan det vara svårt att erkänna att du behöver hjälp. Genom att prata med en individanpassad terapeut kan du lära dig olika metoder som kan förhindra uppkomsten av stark oro och dessutom förebygga att din ångest blir värre.