Fördelarna med att cykla till och från arbetet

Idag så kan du som anställd få en förmånscykel. Detta innebär att din arbetsgivare står för kostnaderna för den cykel som ska användas och du får så klart använda den privat men kommer att beskattas enligt skatteverkets regler. Cykelkraft.se ger dig nyttig information om just förmånscyklar. 

Att cykla är bra för din hälsa och kan du få en cykel av ditt företag så ska du naturligtvis ta den möjligheten. Genom att cykla till och från arbetet får du många fördelar, både för hälsan och miljön. 

Här är några av de viktigaste:

Förbättrad hälsa

Att cykla till och från arbetet är en utmärkt form av motion. Det hjälper till att öka konditionen, stärka musklerna och förbättra hjärt- och lungfunktionen. Dessutom kan det hjälpa till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke.

Besparingar

Cykling är en billig form av transport. Du behöver inte betala för bensin eller bilunderhåll, och det finns ingen parkeringsavgift att betala. Dessutom kan det hjälpa till att minska kostnaderna för kollektivtrafik eller bilhyra.

Miljövänligt

Att cykla är en miljövänlig form av transport. Det släpper inte ut någon förorenande avgaser eller buller, och det kräver inte någon energi förutom den som du själv tillför. Dessutom tar det upp mycket mindre plats än bil eller buss, vilket kan bidra till att minska trängseln i städerna.

Tidseffektiv

Att cykla kan vara en tidseffektiv form av transport, särskilt i städer med mycket trängsel och långa köer. Det kan också vara lättare att hitta en parkeringsplats när man cyklar än när man kör bil.

Förbättrad trafiksäkerhet

Cykling är generellt sett en säkrare form av transport än bilåkning, särskilt i tätbefolkade områden. Cyklister är mer synliga än bilister och det är lättare att undvika olyckor.

Sammantaget är det många fördelar med att cykla till och från arbetet, både för din hälsa och för miljön. Dessutom kan det vara en tidseffektiv och ekonomiskt fördelaktig form av transport.