Att mäta talang – föds vi till en idrott?

Vissa är långa, vissa är korta. Vissa har lättare att bygga muskler än andra. Vi föds med olika genuppsättningar och därmed olika förutsättningar. Drömmer man sig tillbaka till klassrummet kan man enkelt föreställa sig stereotyperna i klassen som var väl kopplade till en viss idrott.

Kan man vara genetisk optimerad för en viss sorts idrott?

Det finns självklart socioekonomiska och idrottskulturella faktorer som sållar ut de få som lyckas bäst inom olika idrotter. Forskarna tror att det rör sig om ungefär 50 procent av genuppsättningen medan resten beror på andra faktorer.

Genetiken

Det finns olika genotyper som är primade för uthållighetsidrott så son ACE I-genotypen och ACTN3 X-allelen. Dessa är kopplade till uthållighetspresterande drag. Om du genetiska istället ska vara en riktigt effektiv idrottsman inom sport är det ACT D-allelen och ACTN3 R- allelen som du ska vara lycklig nog att ha ärvt.

Med andra ord, din genetiska kod styr 50% av dina förutsättningar för att nå framgång inom en viss idrott. Det finns otal studier kring detta som just visar hur kroppen själv reglerar dina krafter. Generna fördelar funktionerna på det som ska sparas, och där det ska brännas på.

Vinnarskalle

Andra forskare menar att medfödd, genetisk, begåvning spelar liten roll. Det myntade uttrycket ”vinnarskalle” beskrivs istället som ett karaktärsdrag. Precis som man hade en lång kille i klassen som man naturligt förutsatte vara genetisk optimerad för basket, fanns även vinnarskallarna. De som aldrig gav upp.

Forskare* menar att genom intensiv övning kan du bli bra på precis på vad som helst. Han menar att det krävs minst 10 000 timmar för att nå framgång inom en viss sport. Om man tänker rent logiskt så lägger inte exempelvis professionella löpare bara sin tid på att springa. Förberedelserna är enorma. Det krävs mental vilja, motivation, en optimerad diet, lagom mycket sömn bara för att nämna några faktorer som spelar roll i hens prestation. Det mesta är uträknat in i minsta detalj för att idrottaren ska fungera optimalt, nästan som en maskin. Alla delar måste fungera bra och vara välsmorda och nyligen besiktigade.